Vàng trên biển đá đen
Tác giả: Elena Pucillo Truong
Giá sách in: 72,000
Giá ebook: 23,000