Orlando

* 10,754 lượt xem * 56 lượt tải

45,000 đ

Tác giả : Virginia Woolf

Dịch giả : Nguyễn Thành Nhân

Số trang : 450

Năm xuất bản : 2016

Giá sách in : 112,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

“Một người phụ nữ phải có tiền và một căn phòng riêng nếu muốn viết văn; và điều đó, như bạn sẽ thấy, khiến cho vấn đề lớn lao về bản chất đích thực của phụ nữ và bản chất đích thực của văn chương vẫn còn bỏ ngỏ chưa giải quyết”.

--- Trích Tóm tắt tiểu sử tác giả ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved