Bài tập Sức bền vật liệu nâng cao

Bài tập Sức bền vật liệu nâng cao

* 2,937 lượt xem * 39 lượt tải
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giảng dạy môn Sức bền vật liệu trong các trường đại học. Bộ môn Cơ học, Khoa Xây dựng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản cuốn Bài bập sức bền vật liệu nâng cao . Cuốn sách tổng hợp các bài toán Sức bền vật liệu trong các kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc từ năm 1989 đến năm 2018, các đề thi đầu vào cao học môn Sức bền vật liệu của các trường đại học kỹ thuật lớn và một số bài toán Sức bền vật liệu nâng cao. Sách được dùng cho sinh viên các ngành Cơ khí, Xây dựng có nhu cầu tìm hiểu sâu về môn học Sức bền vật liệu, tham gia vào các kỳ thi Olympic Cơ học hoặc thi đầu vào cao học.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved