Niệm Phật thoát sinh tử

Niệm Phật thoát sinh tử

* 8,302 lượt xem * 51 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Thích Nữ Tuệ Uyển

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 218

Năm xuất bản : 2006

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Người xưa bảo: “Pháp môn niệm Phật vãng sinh là phương pháp đặc biệt, ngoài tám vạn bốn ngàn pháp môn của Phật, được gọi là “môn dư đại đạo” tức là đạo lớn nằm ngoài các pháp môn”. Vì Sự tuy đơn giản, Lý thật thâm áo, nên các bậc truyền đăng trong nhà Phật đều hoằng truyền pháp môn Tịnh độ. Cận đại có Đế Nhàn đại sư của tông Thiên Thai, Thái Hư đại sư của tông Duy Thức, Hoàng Nhất đại sư bên Luật tông, ngài Viên Anh bên nhà Thiền... đều có trước tác hoằng dương Tịnh độ.

---Trích Niệm Phật thoát sinh tử ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved