Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Giảng giải)

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Giảng giải)

* 15,038 lượt xem * 57 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Tỳ kheo Thích Trí Thành

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 1043

Năm xuất bản : 2013

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

- Kinh Pháp-Hoa là bộ Kinh lớn được lưu-thông nhứt và được nhiều người trì-tụng nhứt trong các bộ Kinh lớn.

- Nhiều vị cao-tăng xưa đã giải-thích kinh này rất nhiều, qua các chủng-loại như :Huyền-Nghĩa, Văn-Cú, Thông Nghĩa, Cú-giải, v.v...

- Bộ thời hiển lý, bộ thời giải văn, làm cho Kinh PhápHoa đã chói sáng càng thêm chói sáng.

- Nên người trì- tụng được lợi sáng suốt, được chứng - ngộ.

+ Hoặc hiện-tiền thâm-nhập Tam-muội.

+ Hoặc quá-thế siêu-thăng Thánh-địa.

+ Hoặc tiêu tai, hoặc giải nạn, v.v...

- Đó là diệu-lực bất-tư-nghị của Kinh.

- Mà cũng là công hiển-dương của các vị Cao-Tăng.

--- Trích Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa (Quyển nhứt) ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved