Thông cáo báo chí Lễ hội Đường sách TP Hồ Chí Minh tết 2017