Nhà xuất bản thăm tác giả - Hòa thượng

NHÀ XUẤT BẢN THĂM TÁC GIẢ – HÒA THƯỢNG
ĐẦU NĂM MỚI

 

11.jpg

  Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự
Gíao hội Phật giáo VN kiêm Trưởng ban Tài chính Trung ương
 chụp ảnh lưu niệm với CBNV nhà xuất bản

 

 

21.jpg

 31.jpg

Hòa thượng Thích Trung Hậu – Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội
Phật giáo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với CBNV nhà xuất bản