Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc-Phó Tổng Biên tập
trao quyet dinh.jpg