Giao lưu tác giả, nhà nghiên cứu An Chi và giới thiệu tác phẩm "Rong chơi miền chữ nghĩa"