Từ ngữ Anh - Việt (English - Vietnamese)

Từ ngữ Anh - Việt (English - Vietnamese)

* 18,686 lượt xem * 114 lượt tải

18,000 đ

Tác giả : Đỗ Minh Hùng

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 306

Năm xuất bản : 2014

Giá sách in : 60,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Quyển sách này cũng ít nhiều hướng đến mục tiêu “Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thể mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 đã đề ra.

--- Trích Lời ngỏ ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved