Học tiếng Anh qua các câu chuyện kể (Chương trình phát sóng trên đài Tiếng nói Việt Nam)

Học tiếng Anh qua các câu chuyện kể (Chương trình phát sóng trên đài Tiếng nói Việt Nam)

* 17,817 lượt xem * 154 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Nguyễn Quốc Hùng, MA. (Sưu tầm và biên soạn)

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 250

Năm xuất bản : 2005

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục
Trong quy trình học ngoại ngữ, chúng ta có nhiều hình thức để tạo dựng năng lực sử dụng tiếng của người học. Một trong những hình thức ấy là đọc truyện. Thông qua hình thức này, chúng ta tăng cường vốn từ vựng, kể cả thành ngữ, củng cố những mẫu câu đã học, và đặc biệt là tiếp cận với văn phong văn học của người Anh.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved