Lược truyện: ĐỨC PHẬT THÍCH CA
Tác giả: Jonathan Landaw
Dịch giả: Thích Chân Tính
Số trang: 166
Năm xuất bản: 2012
Giá sách in: 00 đ
Giá ebook: 10,000 đ
  • 14,826 lượt xem
  • 35 lượt tải
GIỚI THIỆU

Cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ, tại một vương quốc phía bắc Ấn Độ, có một sự kiện xẩy ra làm thay đổi toàn thế giới. Đó chính là sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một Bậc giác ngộ xuất thế. Ánh sáng chân lý đem lại hạnh phúc an vui chân thật, đưa con người thoát khỏi khổ đau, phá tan vô minh từ hận thù. Con đường chân lý giác ngộ do Đức Phật tìm ra là con đường duy nhất, đã trải qua hơn hai mươi lăm thế kỷ vẫn tồn tại và thăng hoa. Quyển “Lược truyện Đức Phật Thích Ca” được Thượng Toạ Thích Chân Tính chuyển ngữ từ bản “The Story of  Buddha” của Jonathan Landaw. Hy vọng độc giả khi đọc tác phẩm này sẽ giác ngộ, hướng tâm về con đường an vui chân thiện mỹ.

EBOOK CÙNG DANH MỤC