Văn học Trung Quốc hiện đại (Tập 2)

Văn học Trung Quốc hiện đại (Tập 2)

* 8,560 lượt xem * 49 lượt tải

20,000 đ

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 158

Năm xuất bản : 2012

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Trung Hoa có mấy cuộc cách mạng lớn: cuộc cách mạng của Tần Thủy Hoàng lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ quân chủ chuyên chế và cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) hiện còn tiếp tục, thay chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ dân chủ, rồi chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cuộc cách mạng sau có ảnh hưởng lớn tới trọn miền Đông Á. Chúng ta được mục kích nó và đương chịu hậu quả khó lường được của nó, nên không thể nào không tìm hiểu nó được. Muốn tìm hiểu thì đọc báo chí, và những tài liệu về sử cũng chưa đủ; phải đọc thêm văn học mới của Trung Hoa vì trong đó ta mới thấy đã ghi chép lại đúng mọi biến chuyển hỗn loạn, mọi bi kịch của xã hội, mọi nguyện vọng, đau khổ và hy sinh của dân chúng. Chỉ trong nửa thế kỷ, các nhà cách mạng Trung Hoa đã làm đảo lộn cả một nền văn hóa lâu dài nhất - ba ngàn năm - vững bền nhất thế giới (...).

--- Trích Tựa ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved