Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam

Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam

* 14,897 lượt xem * 63 lượt tải

47,000 đ

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 567

Năm xuất bản : 2014

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Từ khi Việt ngữ được đặt trở về địa vị của nó ở Tiểu học, rối Trung học, rồi Đại học, thì việc soạn một bộ Ngữ pháp Việt Nam thành ra khẩn thiết nhất.

Một số người đã lưu tâm đến vấn đề đó, và đã nhận thấy rằng không thể theo đúng phương pháp cổ điển của phương Tây được (tức là phương pháp hiện nay còn dùng trong các sách giáo khoa Anh, Pháp… Vì hai lẽ: lẽ thứ nhất, phương pháp đó đã lỗi thời, không uyển chuyển, không tự nhiên; lẽ thứ nhì, là Việt ngữ ở trong một hệ thống khác xa hệ thống Ấn Âu: Việt ngữ là một ngôn ngữ cách thể (langue isolante) chứ không phải là ngôn ngữ tiếp thể (langue affixante), phần từ pháp (morphologie) của nó rất đơn giản, không như trong ngôn ngữ Anh, Pháp, chẳng hạn; cho nên bất kì phương pháp nào của phương Tây cũng phải sửa đổi nhiều rồi mới có thể áp dụng vào Việt ngữ được.

Hai ông Trương Văn Chỉnh và Nguyễn Hiến Lê thuộc trong số người có nhận định đó, đã tốn công tham khảo nhiều sách khảo về ngữ pháp Anh, Pháp, Hán, để tìm một phương pháp thích hợp với Việt ngữ, và hai ông trình bày phương pháp đó với độc giả trong cuốn Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam này.

--- Trích Tựa ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved