Đời viết văn của tôi

Đời viết văn của tôi

* 10,651 lượt xem * 75 lượt tải

32,000 đ

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 356

Năm xuất bản : 2006

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Đời tôi có thể tóm tắt trong hai chữ HỌC và VIẾT. Hai việc đó liên quan mật thiết với nhau gần suốt đời, tôi viết để học, và học để viết. Cho nên chép về đời văn của tôi, tôi phải nhắc trước hết đến việc tự học, mà hai môn quan trọng nhất tôi tự học là Hán tự và Anh ngữ nhờ đó tôi mới có những chìa khóa để mở mang thêm kiến thức, mới viết được nhiều và được độc giả chú ý tới.

Vì vậy tôi bắt đầu tập này bằng việc học Hán tự.

--- Trích Lời mở đầu ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved