Sổ tay CEO - Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả
Tác giả: Phan Minh Cường
Giá sách in: 55,000
Giá ebook: 18,000