Thi hóa kinh lăng nghiêm
Tác giả: Phạm Thiên Thư
Số trang: 242
Năm xuất bản: 2015
Giá sách in: 80,000 đ
Giá ebook: 20,000 đ
  • 6,580 lượt xem
  • 32 lượt tải
GIỚI THIỆU
Khơi lò trầm thanh tịnh
Ngâm dòng thơ cúng dường
Hào quang mười phương Phật
Tỏa ánh kinh hiền lương
Nguyện ba thời cõi pháp
Tuyên lưu giải thoát hương
Giờ Đại đồng Di Lặc
Quan Âm - Thánh Thủy đường
Thơ Lăng Nghiêm đệ tử
Đất Việt thắp mười phương
NAM MÔ VƯƠNG VÂN CÁI
BỒ TÁT MAHATÁT
EBOOK CÙNG DANH MỤC