Vài lời ngỏ với bạn trẻ

Vài lời ngỏ với bạn trẻ

* 11,090 lượt xem * 66 lượt tải

25,000 đ

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 217

Năm xuất bản : 2001

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Các kiến giải của học giả Nguyễn Hiến Lê và những số liệu, những sự việc..., kèm theo, là những kiến giải số liệu, sự việc... của vài ba chục năm về trước. Đối với hôm nay, thì có nhiều kiến giải đã được thực hiện bình thường, có những kiến giải cũng cần được tìm hiểu cân nhắc thêm; còn về số liệu và sự việc, thì hẳn là đã cũ, nhưng vẫn còn giá trị so sánh, tham khảo nhất định.

--- Trích Lời Nhà xuất bản ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved