Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)
Số trang: 512
Năm xuất bản: 2017
Giá sách in: 00 đ
Giá ebook: 50,000 đ
  • 748 lượt xem
  • 16 lượt tải
GIỚI THIỆU
EBOOK CÙNG DANH MỤC