Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)

Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)

* 1,978 lượt xem * 61 lượt tải

50,000 đ

Tác giả : Hồ Bá Thâm (Nghiên cứu - Biên soạn)

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 512

Năm xuất bản : 2017

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục
Đang cập nhật...

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved