Kỷ yếu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013

Kỷ yếu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013

* 4,739 lượt xem * 22 lượt tải

50,000 đ

Tác giả : Hội đồng thi đua khen thưởng TP.HCM

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 338

Năm xuất bản : 2014

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta không chỉ là một vĩ nhân của đất nước mà còn là tấm gương sáng của cả dân tộc. Ngày 11/6/1948, Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, trải qua từng giai đoạn phát triển của đất nước cho đến nay, những lời của Bác vẫn còn nguyên giá trị.
Thành phố Anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Trong những năm qua, đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, tạo ra động lực phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình để xứng tầm là một thành phố trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học công nghệ của cả nước.
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước diễn ra tại khắp các ngành, các cấp và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của Thành phố, đã xuất hiện rất nhiều gương điển hình tiêu biểu. Đó là những tập thể, cá nhân luôn hăng say lao động sáng tạo, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, với mục đích góp phần xây dựng Thành phố và quê hương, đất nước ngày càng phát triển và giàu đẹp.
Được sự đồng ý của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố thực hiện in quyển Kỷ yếu Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013 để giới thiệu những thành tích và tư liệu, hình ảnh về các tập thể, các cá nhân điển hình tiên tiến ở các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận - huyện, tổng công ty và công ty thuộc Thành phố và các đơn vị cơ sở, nhằm góp phần tôn vinh, tạo sự lan tỏa sâu rộng đối với các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố năm 2013.
Trong quá trình thực hiện, dù đã hết sức cố gắng, song quyển kỷ yếu chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành và sự cảm thông của quý vị đại biểu, quý độc giả và cơ quan ban ngành các cấp.

Xin trân trọng cảm ơn.
HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved