Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

* 197 lượt xem * 1 lượt tải

98,000 đ

Tác giả : GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 600

Năm xuất bản : 2022

Giá sách in : 250,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục
Đây là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có tính học thuật cao, có những đóng góp mới về phương pháp nghiên cứu và những khái quát về mặt lý thuyết.

Công trình nghiên cứu đi sâu về mặt thực tiễn, lý luận và được tiếp cận nghiên cứu theo hướng liên ngành (được minh họa bằng nhiều nguồn tài liệu tham khảo, tư liệu dẫn chứng…). Phương pháp chính được sử dụng là phương pháp hệ thống, loại hình. Tác giả đề xuất thêm phương pháp dịch lý tương đối mới mẻ, phối hợp thành một phương pháp duy nhất là Dịch lý - Hệ thống - Loại hình... có thể xem là sự nỗ lực của tác giả trên con đường hoàn thiện phương pháp nghiên cứu.

Với công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có nhưng cũng đồng thời đang tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn nghiêm trọng. Giải pháp duy nhất không thể trốn tránh là phải sớm xây dựng văn hóa để phát triển dựa trên nền tảng của một hệ giá trị Việt Nam mới.

"Đề tài có cách nhìn hệ thống chặt chẽ, nhất quán trong tư duy nghiên cứu, thể hiện bản lĩnh của người nghiên cứu, về hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại."

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved