Einstein và Heisenberg - Những người đặt nền tảng cho Vật lý hiện đại

Einstein và Heisenberg - Những người đặt nền tảng cho Vật lý hiện đại

* 353 lượt xem * 0 lượt tải

63,000 đ

Tác giả : Konrad Kleinknecht

Dịch giả : Nguyễn Lê Tiến

Số trang : 380

Năm xuất bản : 2024

Giá sách in : 160,000 đ

Trích đoạn Mục lục
Ebook đang được cập nhật.

Đây là một quyển sách hay. Tác giả là một nhà thực nghiệm nổi tiếng về vật lý hạt, đã làm việc lâu năm ở CERN và CalTech. Cuốn sách tương đối ngắn, nhưng rất súc tích... chủ yếu viết về hai nhân vật đầu ngành của Vật lý hiện đại là Albert Einstein (Tương đối và Lượng tử) và Werner Heisenberg (Lượng tử), cũng như sự tranh luận của họ về tính chất và nội dung khác biệt trong thuyết lượng tử, và về ý nghĩa thâm sâu của chúng. (GS. Phạm Xuân Yêm, Paris)

Những khám phá của cuộc cách mạng vật lý đầu thế kỷ XX thật sự đã thay đổi cách con người nhìn thế giới, với những áp dụng vào vũ trụ học, lỗ đen, galaxy, và các hiện tượng thiên văn khác, cũng như những hiện tượng ở cấp vi mô của nguyên tử, hạt cơ bản. Và chúng cũng thay đổi sâu sắc cuộc sống trên hành tinh của chúng ta: laser, transistor, cách mạng máy tính, internet, AI, máy tính lượng tử, sinh học phân tử, hóa sinh v.v... Hầu như không có lãnh vực nào đứng ngoài vòng ảnh hưởng của cuộc cách mạng vật lý.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved