THIỀN VÀ GIẢI THOÁT

THIỀN VÀ GIẢI THOÁT

* 13,010 lượt xem * 35 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Hòa thượng Tinh Vân

Dịch giả : Thuận Hùng

Số trang : 160

Năm xuất bản : 2010

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Giáo pháp của Đức Phật chỉ thuần một vị đó là vị giải thoát, như nước biển chỉ thuần một vị mặn. Quyển Thiền và Giải Thoát, những lời vàng thước ngọc, đem ứng dụng trong cuộc sống, được giác ngộ giải thoát hết khổ được vui. Được Chư Tăng Thiền viện Thường Chiếu chuyển ngữ, từ những lời dạy của bậc Cao Tăng thạc đức.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved