MƯỜI ĐỨC TÍNH CẦN CÓ CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

MƯỜI ĐỨC TÍNH CẦN CÓ CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

* 12,453 lượt xem * 37 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Đại sư Tịnh Vân

Dịch giả : Thích Đạt Ma Khả Triết

Số trang : 82

Năm xuất bản : 2009

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Người xuất gia tu tập Phật Pháp, phải trau dồi những đức tính tối thiểu cần có của một Phật tử. Quyển Mười đức tánh cần có của người  xuất gia, do  Đại sư Tinh Vân giảng cho Phật tử tham gia khoá tu ngắn hạn, tại chùa Phật Quang Sơn Đài Loan. Có giá trị thiết thực, là nền móng đầu tiên cho người tu tập Phật Pháp. Là cửa ngõ vào đạo, con đường tiến đến tự giác giác tha. Có định hướng đúng đắn, và kinh nghiệm trong sự tu tập. Do Chư Tăng Thiền viện Thường Chiếu chuyển dịch.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved