MƯỜI ĐIỀU KHÔNG CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

MƯỜI ĐIỀU KHÔNG CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

* 13,275 lượt xem * 36 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Đại sư Tịnh Vân

Dịch giả : Thích Đạt Ma Chí Hải

Số trang : 85

Năm xuất bản : 2010

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Tập sách Mười điều Không của người xuất gia, được Đại sư Tinh Vân giảng tại Phật Quang Sơn Đài Loan. Là những kiến thức trọng yếu, làm thềm thang giúp hành giả mới bước vào đạo. Hiểu được giá trị của Phật Pháp, để bước những bước đi thật vững chắc. Đồng thời hữu ích cho tất cả mọi người, muốn hướng tới chân thiện mỹ.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved