Lâm Gian Lục (Tập 1)

Lâm Gian Lục (Tập 1)

* 14,681 lượt xem * 38 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Thiền sư Hồng Giác Phạm

Dịch giả : Thích Đạt Ma Viên Diệu

Số trang : 215

Năm xuất bản : 2011

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Lâm Gian Lục do Thiền sư Hồng Giác Phạm biên soạn, Thiền sư thường cùng các thắng sĩ ở Lâm Gian bàn luận về ý chỉ sâu xa của Chư Phật Bồ tát, những phẩm hạnh cao thượng của các bậc Tôn túc, những lời di huấn chốn Tòng lâm… Là kho tàng vô giá, là con đường để ứng dụng tu hành, chuyển hoá nội tâm.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved