PHỤNG HOÀNG CẢNH SÁCH (TẬP 2)

PHỤNG HOÀNG CẢNH SÁCH (TẬP 2)

* 2,980 lượt xem * 21 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 71

Năm xuất bản : 2003

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục
Quyển sách được gom tập những lời Hoà Thượng Viện chủ, khuyên dạy Tăng Ni lúc thỉnh nguyện và những lời sách tấn. Âm hưởng lời giáo huấn vang xa từ đỉnh Phụng Hoàng, là tiếng chuông cảnh tỉnh, là kim chỉ nam đưa lối trên đường tu tập hiện tại và mai sau.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved