PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN (TẬP 1)

PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN (TẬP 1)

* 3,515 lượt xem * 22 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 141

Năm xuất bản : 2005

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Đức Phật xuất hiện ở đời vì lợi ích cho nhân thiên, đem lại niềm an lạc và hạnh phúc. Đạo Phật là triết lý sống, để áp dụng trong cuộc đời. Quyển Phật Pháp Tại Thế Gian được tập hợp những bài giảng của Hoà Thượng Viện chủ, trên bước đường hoằng pháp lợi sanh. Những giá trị quý báu, chỉ dạy rõ ràng chỗ thực dụng hàng ngày, là đường hướng đến chỗ viên mãn công phu tu tập.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved