KHÓA HƯ LỤC GIẢNG GIẢI

KHÓA HƯ LỤC GIẢNG GIẢI

* 5,901 lượt xem * 24 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 400

Năm xuất bản : 0

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục
Ebook đang được cập nhật.

Qua các tư liệu về Phật giáo Thiền Tông đời Trần, chúng ta biết được đường lối tu Thiền bắt đầu từ vua Trần Thái Tông. Một vị Vua vừa đạo đức vừa anh hùng, làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Đất nước thanh bình, Ngài truyền ngôi lại cho Thái tử là vua Trần Thánh Tông, xuất gia tu đạo. Là bậc tinh thông Phật giáo về Thiền, lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Ngài lưu lại nhiều tác phẩm, Khoá Hư Lục .v..v.. chỉ rõ yếu chỉ Thiền Tông.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved