TÂM THIỀN

* 3,035 lượt xem * 31 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Hòa thượng Thích Nhật Quang

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 114

Năm xuất bản : 2002

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục
Ebook đang được cập nhật.

Nói đến giác ngộ là nói đến trí tuệ, nói đến trí tuệ là nói đến Thiền định. Thiền định là cánh cửa đi vào trí tuệ, khai phóng tâm linh mở cửa giác ngộ. Áp dụng phương pháp tu tập thiền để trí tuệ phát sanh, sống với tâm thiền trong mọi hoàn cảnh. Quyển Tâm Thiền, là cửa ngõ phương pháp sống với tâm Thiền.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved