NĂNG LỰC THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM

NĂNG LỰC THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM

* 5,349 lượt xem * 24 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Hòa Thượng Tuyên Hóa (Lược Giảng)

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 67

Năm xuất bản : 2011

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục
Ebook đang được cập nhật.
Trong Phật Giáo, thần chú Lăng Nghiêm được xem là một bài chú tối quan trọng, là vua trong các Thần chú. Năng lực thần chú bảo hộ Phật Pháp và đất nước chúng sanh. Nếu trì tụng sanh ra đời thường được gặp Phật, phát sanh trí tuệ, xa lìa ác thú, tiêu trừ các nạn…Oai lực vô biên.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved