A DAY WITH ISAAC NEWTON - MỘT NGÀY VỚI NHÀ KHOA HỌC ISAAC NEWTON ( SONG NGỮ ANH-VIỆT)

A DAY WITH ISAAC NEWTON - MỘT NGÀY VỚI NHÀ KHOA HỌC ISAAC NEWTON ( SONG NGỮ ANH-VIỆT)

* 17,094 lượt xem * 102 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Macaw Books

Dịch giả : Nhóm dịch thuật Nhà xuất bản Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh chuyển ngữ

Số trang : 24

Năm xuất bản : 2014

Giá sách in : 25,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục
Đang cập nhật...

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved