Ngàn cánh sen xanh biếc

Ngàn cánh sen xanh biếc

* 23,651 lượt xem * 124 lượt tải

23,000 đ

Tác giả : BS. Đỗ Hồng Ngọc

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 220

Năm xuất bản : 2023

Giá sách in : 63,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Đến với Pháp Hoa là đến với Đà-la-ni, đến với Thi ca, đến với Hội họa, không thể dùng lý trí, dùng tri thức mà “thấy biết” được, họa chăng chỉ có thể bằng cảm nhận, bằng rung động, bằng mưa hoa...

“… Một sáng chiếu phương Đông,
thể diệu toàn bày,
chẳng phải chỗ suy lường mà suy lường được,
thầm hiểu ở trong lòng,
phương tiện truyền bày một đạo nhả hương trời”.
(Diệu Pháp Liên Hoa kinh)

--- Trích Lời ngỏ ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved