Truyền thống dân y miền Nam C5-BS67 ngày ấy - bây giờ (Kỷ yếu Tập VI)

Truyền thống dân y miền Nam C5-BS67 ngày ấy - bây giờ (Kỷ yếu Tập VI)

* 3,266 lượt xem * 47 lượt tải

25,000 đ

Tác giả : BS. Võ Văn Trương (Chủ biên)

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 342

Năm xuất bản : 2016

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Cuốn Kỷ yếu Trường C5-BS67 là một phần nhỏ của Câu lạc bộ truyền thống Ban Dân y miền Nam. Lớp y sĩ thí điểm đầu tiên năm 1964, trong khi cách mạng miền Nam còn non trẻ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, toàn quân toàn dân phải đương đầu với đội quân viễn chinh hùng mạnh nhất thế giới. Cuộc chiến tranh khởi đầu không cân xứng, kẻ xâm lược là đội quân hùng mạnh đầy đủ vũ trang hiện đại, với một bên là những người yêu nước, vũ khí thô sơ và tinh thần kiên cường quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, không để bất kỳ quân xâm lược nào chiếm lấy một tấc đất Việt Nam.

--- Trích Lời Ban biên tập ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved