Nghệ thuật biết thắng từng bước

Nghệ thuật biết thắng từng bước

* 10,650 lượt xem * 37 lượt tải

20,000 đ

Tác giả : GS. Trần Nhâm

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 318

Năm xuất bản : 2015

Giá sách in : 85,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục
Nghệ thuật biết thắng từng bước của Đảng ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước … đã thể hiện rõ ràng bản lĩnh và tầm vóc của con người Việt Nam hiện đại.
Ở đây, rõ ràng không phải chỉ có sự hy sinh và lòng dũng cảm, mà còn phải có trí thông minh và tài sáng tạo; không phải chỉ có ý chí quyết đánh và quyết thắng, mà còn phải có phương pháp biết đánh và biết thắng.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved