Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại

Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại

* 5,248 lượt xem * 51 lượt tải

150,000 đ

Tác giả : Thành ủy TPHCM- Học viện chính trị quốc gia HCM

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 795

Năm xuất bản : 2017

Giá sách in : 00 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Cách đây vừa tròn 105 năm, năm 1911, từ Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Bằng trí tuệ tinh tường, tầm nhìn rộng mở, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành người cộng sản, chiến sĩ quốc tế xuất sắc, tìm thấy con đường cứu nước duy nhất đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Với tầm nhìn thời đại, Người đã làm sáng rõ con đường cách mạng Việt Nam, soi đường, chỉ lối cho Đảng và dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trên cơ sở những gợi mở, định hướng, dự báo từ tầm nhìn thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng và toàn dân ta quyết tâm vận dụng, phát triển một cách sáng tạo những di sản ấy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân kỷ niệm 105 năm sự kiện trọng đại này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại”. Hội thảo đã nhận được 260 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu một số ban, ngành Trung ương và các địa phương, các vị lão thành cách mạng, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tiễn.

Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, công phu, thể hiện tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp của Người rất vĩ đại, phong phú, đa dạng nhiều lĩnh vực; do vậy, một số bài viết có chênh nhau về sự kiện, thời gian. Để đảm bảo tính trao đổi, tôn trọng ý kiến của tác giả, Ban Tổ chức Hội thảo cố gắng giữ tinh thần nguyên bản, chỉ lược bớt những nội dung trùng lặp và ít liên quan đến chủ đề hội thảo. Đồng thời, do phạm vi nội dung, chủ đề Hội thảo cũng như quy mô của cuốn sách, Ban Tổ chức Hội thảo không thể xuất bản toàn bộ các bài viết gửi đến Hội thảo mà chỉ chọn đăng 105 bài viết trong cuốn sách này. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của các tác giả và bạn đọc.

Căn cứ nội dung các bài viết, để bạn đọc thuận tiện nghiên cứu, tìm hiểu, Ban Biên tập sắp xếp các bài viết trong cuốn sách thành ba phần; việc sắp xếp các bài viết chỉ mang tính tương đối vì nội dung các bài viết có thể đề cập đến một vấn đề, một sự kiện nhưng có những bài viết đề cập đến nhiều nội dung khác nhau.

- Phần thứ nhất: Những vấn đề lịch sử

- Phần thứ hai: Trên hành trình vì quyền dân tộc và con người

- Phần thứ ba: Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng và phát triển với tầm nhìn thời đại.

Nhân dịp cuốn sách Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại hoàn thành, chúng tôi trân trọng cám ơn các bậc lão thành cách mạng, các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình, có hiệu quả để cuốn sách ra đời kịp thời phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dù đã hết sức cố gắng nhưng do thời gian có hạn nên những hạn chế, thiếu sót là không thể tránh khỏi. Rất mong nhận được sự góp ý của các đồng chí và bạn đọc.
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved