Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 ở khu trọng điểm (Sài Gòn - Gia Định)

Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 ở khu trọng điểm (Sài Gòn - Gia Định)

* 897 lượt xem * 23 lượt tải

42,000 đ

Tác giả : Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 282

Năm xuất bản : 2021

Giá sách in : 120,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Cuốn sách Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 ở Khu trọng điểm (Sài Gòn - Gia Định) là những khảo cứu chuyên sâu của hai tác giả Hà Minh Hồng và Trần Nam Tiến về chiến trường Khu trọng điểm Sài Gòn - Gia Định, một hình thể chiến trường độc đáo và duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi thực hiện tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Các chương của chuyên khảo trình bày một cách hoàn chỉnh về một không gian chiến trường và một hoạt động chiến tranh trong tổng tiến công, nhưng qua đó hiện lên khá rõ vai trò, vị trí của Sài Gòn - Gia Định trong đấu tranh giải phóng dân tộc, làm cơ sở cho những hiểu biết về vai trò, vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển và hội nhập hiện nay.

PGS. TS. VÕ VĂN SEN

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved