Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa, xã hội Trong chiến khu cách mạng ở nam bộ (1945-1954)

Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa, xã hội Trong chiến khu cách mạng ở nam bộ (1945-1954)

* 1,343 lượt xem * 34 lượt tải

42,000 đ

Tác giả : Nguyễn Đình Thống - Hồ Sơn Diệp (Đồng Chủ Biên)

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 314

Năm xuất bản : 2021

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục
Đang cập nhật...

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved