Sài Gòn Mậu Thân 1968
Số trang: 608
Năm xuất bản: 0
Giá sách in: 00 đ mua sách in
Giá ebook: 10,000 đ
  • 7,548 lượt xem
  • 75 lượt tải
GIỚI THIỆU
Cách đây hơn 40 năm, với ý chí sắt đá “không có gì quý hơn độc lập tự do” và niềm tin mãnh liệt “ta nhất định thắng, địch nhất định thua”, quân và dân cả nước ta, Nam - Bắc một lòng quyết tâm đánh thắng chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc và tay sai. Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra chủ trương, chiến lược đẩy mạnh đấu tranh nhằm chuyển cuộc kháng chiến lên một bước mới – giành thắng lợi quyết định, tạo ra bước ngoặt lớn của cuộc chiến tranh; giáng một đòn thật mạnh vào ý chí xâm lược với phương châm kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy quần chúng trên cả 3 vùng chiến lược trong toàn Miền, lấy thành thị làm trọng điểm, tiến hành Tổng công kích và Tổng khởi nghĩa. Thực hiện quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam ra nghị quyết với tên gọi “Nghị quyết Quang Trung”, xác định các địa bàn trọng điểm của toàn Miền và từng khu vực, ráo riết chuẩn bị, tổ chức lực lượng, phân công chỉ đạo, sẵn sàng vào cuộc cùng cả nước.
EBOOK CÙNG DANH MỤC