Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên
Số trang: 186
Năm xuất bản: 2015
Giá sách in: 50,000 đ mua sách in
Giá ebook: 15,000 đ
  • 13,083 lượt xem
  • 45 lượt tải
GIỚI THIỆU
Quyển sách là tập hợp những bài viết, bài nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về công cuộc cách mạng và Bí quyết thắng giặc: Quyết đánh và Quyết thắng; Biết đánh và Biết thắng... Đại tướng Võ Nguyên Giáp phân tích những nguyên nhân của thắng lợi của cuộc cách mạng và sự ra đời của nước Việt Nam độc lập và những việc chúng ta có thể làm để xây dựng và phát triển đất nước.
“Đảng ta đã làm được nhiều việc rất to lớn, kể cả chiến thắng Điện Biên Phủ. Làm sao vì Nước, vì Dân, mọi người đều cố gắng học tập”.
Hãy nhớ hai chữ: Quyết đánh và Quyết thắng nghèo nàn lạc hậu.
Quyết tiến lên và Biết tiến lên!” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

EBOOK CÙNG DANH MỤC