Nghệ thuật biết thắng từng bước
Tác giả: GS. Trần Nhâm
Số trang: 318
Năm xuất bản: 2015
Giá sách in: 85,000 đ mua sách in
Giá ebook: 20,000 đ
  • 10,251 lượt xem
  • 29 lượt tải
GIỚI THIỆU
Nghệ thuật biết thắng từng bước của Đảng ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước … đã thể hiện rõ ràng bản lĩnh và tầm vóc của con người Việt Nam hiện đại.
Ở đây, rõ ràng không phải chỉ có sự hy sinh và lòng dũng cảm, mà còn phải có trí thông minh và tài sáng tạo; không phải chỉ có ý chí quyết đánh và quyết thắng, mà còn phải có phương pháp biết đánh và biết thắng.

EBOOK CÙNG DANH MỤC