Bác Hồ với thanh niên Việt Nam

Bác Hồ với thanh niên Việt Nam

* 7,988 lượt xem * 117 lượt tải

210,000 đ

Tác giả : Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 114

Năm xuất bản : 2014

Giá sách in : 630,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, vị trí đặc biệt của thế hệ thanh niên Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, tiền đồ của Tổ quốc, tương lai của dân tộc và hạnh phúc của mỗi gia đình. Người đã nhiều lần khẳng định “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”.

Ngay từ thời tuổi trẻ, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với bầu nhiệt huyết yêu nước, thương dân, với hai bàn tay trắng đã quyết định đi sang phương Tây, hòa mình với phong trào vô sản thế giới, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm ra con đường cứu dân, cứu nước: “Con đường cách mạng vô sản”. Từ đây, Người đã nhận thức rõ vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người nói: “Muốn thức tỉnh một dân tộc nô lệ của thực dân Pháp ở Đông Dương, thì trước hết phải thức tỉnh thanh niên”. Người kêu gọi: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh” và Người khẳng định: “Tương lai của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc và sự thắng lợi của cách mạng nước ta hoàn toàn phụ thuộc vào thanh niên, việc hiểu thanh niên, tin thanh niên, chăm lo giáo dục, đào tạo các thế hệ thanh niên, từng bước dìu dắt họ tham gia đấu tranh cách mạng, mạnh dạn trao cho họ những trách nhiệm xứng đáng…”.

Xác định rõ vai trò nòng cốt của thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đã từng bước tuyên truyền, thức tỉnh và giáo dục lý tưởng cách mạng, tập hợp những thanh niên yêu nước thành tổ chức “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên”. Đây là tổ chức lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam. Trải qua các phong trào cách mạng, thanh niên Việt Nam trở thành những chiến sĩ cách mạng kiên cường, được rèn luyện, thử thách, trưởng thành và lớn mạnh, có tri thức, phẩm chất cách mạng. Những thanh niên sớm được Nguyễn Ái Quốc giáo dục, rèn luyện đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cùng với những hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc, những thanh niên ưu tú là lực lượng hạt nhân cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam - chính đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Họ đã trở thành lực lượng xung kích trên mọi mặt trận. Các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn thể hiện vai trò tiên phong của cách mạng, sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ hy sinh, đảm nhận những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn nhất trên mặt trận chiến đấu, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Với lòng thương yêu, tin tưởng vào thế hệ thanh niên nước nhà, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo, phát triển toàn diện thế hệ trẻ cả về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, sức khỏe và nghề nghiệp; đồng thời tạo mọi điều kiện để thanh niên có việc làm, phát huy tài năng, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, đất nước đang trên đà hội nhập và phát triển, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, thanh niên Việt Nam sẵn sàng đi tới những nơi khó khăn gian khổ, dám nhận những việc mới, việc khó để phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

Kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014) và 45 năm thực hiện Di chúc của Người, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách ảnh Bác Hồ với thanh niên Việt Nam. Cuốn sách này là tập hợp những hình ảnh, tư liệu gồm 3 phần:

- Phần 1: Bác Hồ - Người khởi xướng và lãnh đạo phong trào thanh niên Việt Nam.

- Phần 2: Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục thanh niên Việt Nam.

- Phần 3: Thanh niên Việt Nam học tập và làm việc theo Di chúc của Bác Hồ.

Chúng tôi hy vọng rằng, cuốn sách ảnh này sẽ cung cấp cho bạn đọc - đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên những tư liệu và hình ảnh sống động về Bác Hồ với thanh niên Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved