Thiết kế mạch in với EAGLE

Thiết kế mạch in với EAGLE

* 1,759 lượt xem * 58 lượt tải

40,000 đ

Tác giả : PGS. TS. Trần Thu Hà - ThS. Lê Hoàng Minh - ThS. Lê Thanh Đạo

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 268

Năm xuất bản : 2017

Giá sách in : 80,000 đ

Trích đoạn Mục lục
Sách Thiết kế mạch in với Eagle được biên soạn làm tài liệu tham khảo, thực hành dựa trên cơ sở chương trình môn học dùng trong các trường cao đẳng, đại học khối công nghệ chuyên ngành Điện, Điện tử, Cơ điện tử. Nó cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất trong vẽ và thiết kế mạch in một lớp cũng như nhiều lớp qua chương trình Eagle rất phổ cập tại Việt Nam.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved