Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Phần 3: Các quá trình và thiết bị làm lạnh và làm đông)

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Phần 3: Các quá trình và thiết bị làm lạnh và làm đông)

* 10,538 lượt xem * 85 lượt tải

20,000 đ

Tác giả : TS. Nguyễn Tấn Dũng

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 408

Năm xuất bản : 2013

Giá sách in : 65,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Khối kiến thức thuộc nhóm công nghệ chế tạo máy được phân chia thành hai giáo trình chính, đó là:

1. Cơ sở công nghệ chế tạo máy là môn học cơ sở cho tất cả các ngành cơ khí như: CKM, KCN, TKM, CKT, CKĐ, CĐT, CTĐ.

2. Công nghệ chế tạo máy là môn học chuyên ngành cho các ngành học: CKM, KCN.

Nội dung của giáo trình này gồm các phần chính: Thiết kế đồ gá, Thiết kế quá trình công nghệ, Công nghệ gia công các chi tiết điển hình, Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí.

Chương  Thiết kế quá trình công nghệ có lồng ghép nội dung Tính công nghệ trong kết cấu và Tính toán lượng dư. Đó là hai nội dung cần có của công việc thiết kế quá trình công nghệ.

Chương Thiết kế đồ gá chủ yếu giới thiệu cơ sở thiết kế, còn các đồ gá mẫu cũng như các chi tiết tiêu chuẩn được trình bày trong tài liệu “Đồ gá gia công cơ khí”. Chương này trình bày khá kỹ về cách tính sai số chuẩn bằng phương pháp lập chuỗi, cách tính lực kẹp cần thiết để chọn cơ cấu kẹp.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved