Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014 (Volume 1)//Kỷ yếu Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Công nghệ xanh và phát triển bền vững năm 2014 (Tập 1)(Song ngữ Anh Việt)

Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014 (Volume 1)//Kỷ yếu Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Công nghệ xanh và phát triển bền vững năm 2014 (Tập 1)(Song ngữ Anh Việt)

* 3,758 lượt xem * 25 lượt tải

40,000 đ

Tác giả : Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 704

Năm xuất bản : 2014

Giá sách in : 300,000 đ

Trích đoạn Mục lục
Đang cập nhật...

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved