Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo

Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo

* 6,078 lượt xem * 71 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa - ThS. Nguyễn Như Khương

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 102

Năm xuất bản : 2014

Giá sách in : 25,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và học tập của sinh viên khối ngành sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các giảng viên Viện Sư phạm Kỹ thuật biên soạn Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo. Nội dung giáo trình bao gồm những vấn đề như:

- Lý luận chung về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Một số vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.

- Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved