Giáo trình phương pháp dạy chuyên ngành kỹ thuật

Giáo trình phương pháp dạy chuyên ngành kỹ thuật

* 3,499 lượt xem * 38 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Thư viện

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 150

Năm xuất bản : 2012

Giá sách in : 22,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Các tài liệu về phương pháp nghiên cứu khoa học hiện nay rất phong phú. Mỗi tác giả có những quan điểm và xem xét lý luận về nghiên cứu khoa học với những nét riêng biệt. Nhằm đáp ứng xu hướng đào tạo phát huy tính tự lực, tự giác, độc lập trong học tập và tự nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện thuận tiện cho sinh viên tìm hiểu về phương pháp nghiên cứu khoa học và làm nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chúng tôi biên soạn cuốn “Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục”.

Trong quá trình biên soạn giáo trình, chúng tôi dựa trên những yêu cầu của thực tiễn hoạt động dạy học theo xu hướng đào tạo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, cũng như trên cơ sở thực hiện chương trình đào tạo 150 tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh,

theo đề cương chi tiết của Bộ môn Phương pháp giảng dạy năm 2012.

Giáo trình này được biên soạn trên cơ sở nội dung chính đã chỉnh sửa và bổ sung từ tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục do các tác giả TS. Nguyễn Văn Tuấn, TS. Phan Long và TS. Võ Thị Ngọc Lan, đồng thời kết hợp với sự tổng hợp và hệ thống các quan điểm của các tác giả có tên tuổi như Vũ Cao Đàm, GS. Nguyễn Văn Lê, GS. TS. Dương Thiệu Tống, ThS. Châu Kim Lang và các tác giả khác. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục được sắp xếp theo trình tự từ những cơ sở lý luận chung đến quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục và được trình bày trong bốn chương:

Chương 1: C ơ sở chung về nghiên cứu khoa h c và nghiên c u khoa h c giáo dục

Chương 2: P hươn g pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Chương 3: Các giai đoạn tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục

Chương 4: Hình th c và c u trúc c a luận văn khoa họ c.

Với cấu trúc và nội dung này, giáo trình sẽ là tài liệu giảng dạy và tài liệu học tập chính cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn Phương pháp giảng dạy đã giúp đỡ đóng góp ý kiến; xin chân thành cám ơn ông Vũ Trọng Luật, Trưởng Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để giáo trình này được xuất bản. Mặc dù chúng tôi đã có những cố gắng chỉnh sửa, nhưng giáo trình vẫn có thể còn sai lỗi. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với những ý kiến đóng góp từ phía đồng nghiệp và các em sinh viên để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

Nhóm t ác giả

TS. Võ Thị Ngọc Lan

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved