Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

* 1,352 lượt xem * 27 lượt tải

70,000 đ

Tác giả : PGS.TS Đoàn Đức Hiếu - ThS. Phùng Thế Anh (Đồng chủ biên)

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 446

Năm xuất bản : 2018

Giá sách in : 95,000 đ

Trích đoạn Mục lục
Đang cập nhật...

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved