Giáo trình tin học ứng dụng

Giáo trình tin học ứng dụng

* 18,626 lượt xem * 64 lượt tải
Tin học ứng dụng là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo hệ Đại học chính qui của Đại học Kinh tế Quốc dân. Giáo trình được tái bản lần này với mục đích cung cấp cho sinh viên một tài liệu học tập khoa học, xúc tích và có tính ứng dụng cao.  
Mục đích của môn học Tin học ứng dụng  là:
1 - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin kinh tế và các thành phần của nó.
2 - Trang bị cho cho sinh viên một phương pháp, một qui trình xây dựng một hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế và thương mại.
3 - Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để giải quyết các bài toán thông dụng trong các hệ thống thông tin kinh tế từ việc xử lý các biểu mẫu kế toán, phân tích và dự báo kinh tế, sử dụng các hàm tài chính cho đến những kỹ năng đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như khai thác cơ sở dữ liệu.
Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh tế  được tái bản lần này bao gồm 7  chương.
Chương 1. Thông tin và vai trò của thông tin kinh tế.
Chương này trình bầy những khái niệm cơ bản về thông tin kinh tế và vai trò của thông tin trong kinh tế và xã hội. Các tác giả cũng trình bầy mô hình hệ thống thông tin và các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin .
Chương 2. Các hệ thống thông tin quản lý và kinh tế cơ bản
Chương này trình bầy quy trình tổng quát xây dựng một hệ thống thông tin  ứng dụng trong kinh tế và thương mại và mô hình của một số hệ thống thông tin cơ bản có nhiều ứng dụng trong sản xuất kinh doanh như hệ thống thông tin kế toán, hệ thống thông tin tài chính, hệ thống thông tin quản trị nhân lực...
Chương 3. Ứng dụng cơ bản của Excel trong các hệ thống thông tin kinh tế.
Đặc điểm cơ bản của các bài toán kinh tế là phải xử lý một số lượng bảng biểu rất lớn. Trong chương này sẽ trình bầy tổng quan về sử dụng cơ bản Excel. Sau đó trình bầy việc ứng dụng các công cụ của Excel để xử lý các bảng biểu thông dụng trong kinh tế và quản trị kinh doanh.
Chương 4. Sử dụng cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin kinh tế.
Một trong những thế mạnh của MS Excel là cung cấp các công cụ cho phép tạo lập các cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu một cách dễ dàng và thuận tiện. Chương 4 trình bầy cách tạo lập cơ sở dữ liệu, sắp xếp, lọc dữ liệu, tạo báo cáo từ cơ sở dữ liệu trong MS Excel.
Chương 5. Sử dụng các hàm tài chính trong các hệ thống thông tin kinh tế.
Tài chính doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương này trình bày việc sử dụng các hàm tài chính của EXCEL để giải quyết các vấn đề thường gặp trong các hệ thống thông tin kinh tế  như tính toán khấu hao tài sản cố định, tính toán hiệu quả của các nguồn vốn đầu tư, tính toán lãi suất chứng khoán
Chương 6. Phân tích và dự báo trong các hệ thống thông tin kinh tế.
Vấn đề phân tích và dự báo kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong các hệ thống thông tin kinh tế. Việc phân tích và dự báo cung cấp cho các nhà lãnh đạo trong guồng máy quản lý những thông tin xác thực để đưa ra các quyết định quản lý mang lại hiệu quả kinh tế tối đa. Trong chương này trình bầy các phương pháp phân tích kinh tế trong EXCEL như phân tích tương quan đơn, phân tích tương quan bội, các phương pháp dự báo trên cơ sở EXCEL.
Chương 7. Các bài toán tối ưu và ma trận trong kinh tế.
Trong các hệ thống thông tin kinh tế người ta thường gặp các bài táon tối ưu hoá như bài toán lập phương án sản xuất tối ưu trong các điều kiện ràng buộc hạn chế về tài nguyên nhân lực và nguyên vật liệu, bài toán phân bổ tối ưu vốn đầu tư vv… .Trong chương 7 trình bày việc ứng dụng công cụ Solver của EXCEL để giảI các bài toán tối ưu hoá có nhiều ứng dụng trong thực tiến.  
Giáo trình Tin học ứng dụng do một tập thể giảng viên lâu năm của  Khoa Tin học Kinh tế biên soạn do PGS.TS Hàn Viết Thuận làm chủ biên. Các tác giả gồm có TS. Trương Văn Tú, TS. Cao Đình Thi, KS. Bùi Thế Ngũ và TS.Trần Thị Song Minh. Bản thảo của giáo trình do TS. Cao Đình Thi và KS. Bùi Thế Ngũ phụ trách.  
Trong quá trình biên soạn giáo trình này chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các đồng nghiệp là giảng viên khoa Tin học Kinh tế  trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Các tác giả xin được bày tỏ lời  cảm ơn chân thành nhất .
Mặc dù tập thể tác giả đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc chắn không tránh khỏi một số thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để chất lượng của giáo trình ngày càng được hoàn thiện hơn trong các lần xuất bản sau này

Hà Nội, tháng  4 năm  2009
Chủ biên
PGS.TS Hàn Viết Thuận

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved