50 năm chính sách giảm sinh ở Việt Nam (1961-2011): Thành tựu, tác động và bài học kinh nghiệm

50 năm chính sách giảm sinh ở Việt Nam (1961-2011): Thành tựu, tác động và bài học kinh nghiệm

* 7,381 lượt xem * 65 lượt tải

50,000 đ

Tác giả : PGS.TS Lê Công Hoa

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 313

Năm xuất bản : 2011

Giá sách in : 100,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved